Tel.: +421 908 567 165    E-mail: info@mountainia.sk   |  Slovensky    English
Mountainia horskí vodcovia UIAGM

 

Prečo horský vodca UIAGM

Čo znamená a najmä čo obnáša byť horský vodca UIAGM?

Názov UIAGM-IVBV-IFMGA skrýva trikrát to isté, len v rôznych jazykoch. Je to skratka pre International Federation Of Mountain Guides Associations so sídlom vo Švajčiarsku. Aby sa človek takýmto medzinárodným vodcom stal, v prvom rade musí milovať hory a musí byť dlhé roky horolezcom telom aj dušou. Iba v tom prípade je totiž uchádzač schopný dať dohromady zoznam výstupov, ktorý požaduje UIAGM na zaradenie do výberového konania. Ak uchádzača komisia vyberie, je pozvaný na prijímacie skúšky do vzdelávania UIAGM, ktoré prebiehajú v zime aj v lete. V zime ide o niekoľko disciplín, ako je lezenie ťažkého technického ľadu minimálne 15 m 90°, ľadový parkúr, lezenie s jedným cepínom 50° ľad, následne lyžovanie na zjazdovke, lyžovanie vo voľnom teréne a freeride. V lete je to športové lezenie do obťažnosti 7a, lezenie po vlastnom istení a lezenie vo vibramoch do obtiažnosti V a parkúr v „mačkách“ v skalnom teréne. Všetko sleduje komisia a na záver vyhodnotí, či je uchádzač prijatý do vzdelávacieho programu UIAGM, ktorý trvá zhruba tri roky v závislosti od danej asociácie.
V priebehu troch rokov sa adept zúčastní približne pätnástich stáží, z ktorých každá trvá jeden až dva týždne, venuje sa danej disciplíne a ukončí ju skúškou. Disciplínou sa myslí skalné lezenie, ľadové lezenie, ľadovcové výstupy, skialpinizmus, freeride, krátke lano a podobne. Všetko sa deje v teréne okrem prvej pomoci, teoretických prednášok a podobne. Po druhom roku príde ašpirantská skúška, ktorá sa koná spravidla
v Chamonix v oblasti Mont Blancu za účasti zahraničných skúšajúcich, a po troch rokoch a povinnej praxi, ktorá predstavuje aspoň 60 reálnych túr s klientmi, príde veľká záverečná skúška, pri ktorej musí vodca absolútne sám vybrať, plánovať a odvodiť zhruba 10 túr za prítomnosti skúšajúcich lektorov vo všetkých možných podmienkach a terénoch, od ľadovcov, hrebeňov a skál v oblasti Mont Blancu. Po úspešnom zložení tejto skúšky sa uchádzač stáva horským vodcom UIAGM. Avšak aby si dlhodobo udržal túto licenciu je povinný zúčastňovať sa preskúšaní a preškolení vrámci svojej asociácie.

Prečo si najať horského vodcu UIAGM?

Horský vodca UIAGM je najvyššie možné horské vzdelanie. Ak je niekto horským vodcom UIAGM je členom "elitného klubu" kde získať členstvo znamená dlhoročne liezť a lyžovať v horách na vysokej úrovni a následne úspešne absolvovať náročné vzdelanie UIAGM.
Horský vodca vždy pozná trasu a je schopný trafiť na vrchol, ako aj zostúpiť dolu v úplnej hmle. Vie zabezpečiť permanentný bezpečný postup skupiny bez ohrozenia iných skupín padajúcimi kameňmi, a to neustálym inštruovaním svojich klientov. Vie sa v prípade ťažších podmienok rozhodnúť pre alternatívne trasy rovnakej obťažnosti. Sleduje a udržuje vhodné tempo skupiny. Povzbudzuje klientov vo výstupe a zabezpečí príjemnú a bezpečnú atmosféru. Pozoruje klientov a pri zvýšenej únave alebo technickej nepripravenosti je oprávnený túru ukončiť a otočiť družstvo k zostupu, aby nedošlo k ohrozeniu klientov ani jeho samého. Takisto sleduje počasie niekoľko dní vopred a v prípade neistého počasia počas výstupu aj radar. Pred každým výstupom skontroluje vhodnosť a bezpečnosť výstroja klientov. Každý horský vodca UIAGM je vyhľadateľný na webe v zozname UIAGM vodcov danej asociácie a má platné členstvo ako aj poistku voči svojim klientom (plnenie do 10mil eur).

Stáva sa, že by sa porušovali pravidlá?

Bohužiaľ sa stretávame aj s tzv. čiernymi vodcami, ktorí komerčne a nelegálne vodia ľudí mimo turistických trás bez potrebných znalostí, potrebnej licencie, potrebnej poistky. Ľudia, ktorí si najmú takéhoto nelegálneho vodcu, si neuvedomujú, čo im hrozí. Takýto vodca nemá UIAGM vzdelanie, nemusí dostatočne poznať terén, istiace techniky, nie je rešpektovaný ostatnými UIAGM vodcami, a preto chodí na vrcholy mimo optimálnych časov, keď tam pôsobia UIAGM vodcovia. Nemá poistku voči klientom a keď sa niečo stane, nastane veľký problém a sám vodca podstupuje riziko pokút a súdneho stíhania. V minulosti sa viac krát stalo, že takýto nelegálny vodca dostal svojich klientov do vážnych problémov.

Ako vznikla skupina horských vodcov UIAGM Mountainia?

Mountainiu sme založili spolu štyria kamaráti a horskí vodcovia Pavol Lutišan, Peter Köteleš, Miroslav Černo a Robert Vrlák. Všetci sme spoločne ukončili vzdelanie UIAGM. Každý z nás pracuje v Mountainii k spoločnému prospechu, no všetci štyria predovšetkým vodíme klientov po horách.