Obchodné podmienky Mountainia MGC

Mountainia MGC je otvorený spolok horských vodcov UIAGM samostatne obchodne konajúcich. Každý horský vodca v spolku Mountainia je certifikovaným horským vodcom UIAGM, členom ČAHV, členom NAHVSR a samostatným živnostníkom s oprávnením vykonávať horskú vodcovskú činnosť. Každý z nich vystavuje samostatne daňový doklad po odvedení danej túry. Spoločne realizujú promo pod názvom Mountainia Mountain Guide Company a jednotne vystupujú smerom k zákazníkom.

Nákup túr

 • Nákup výstupov, túr a pobytov Mountainie prebieha na webe pomocou vyplnenie formulára, zaslania emailu s dopytom alebo po telefonickom kontakte. Po obdržaní dopytu je zákaznik spätne kontaktovaný a prebehne upresnenie dopytu a výber túry alebo pobytu vrátane nastavenia jej parametrov. V prípade zmeny parametrov túry oproti uvedeným parametrom v ponuke túr a pobytov sa môže zmenit cena. Po upresnení výstupu je zákaznikovi  zaslaný email s uvedením účtu a sumy na zálohovú platbu za túru resp. pobyt. Na zálohovú platbu môže byť vystavená proforma faktúra.
 • Daňový doklad je zákazníkovi vystavený po ukončení túry resp. pobyte.

Termíny túr

 • Termín túry je daný pevne podľa typu pobytu alebo sa dohodne individuálne podľa aktuálnych podmienok a počasia.
 • Pokiaľ je termín dohodnutý na danú túru a počasie alebo podmienky sú nevhodné na jej realizáciu, horský vodca navrhne nový termín.
 • Presun termínu na požiadanie zákazníka je možné max. 14 dní pred túrou pokiaľ bol dohodnutý individuálne.
 • Pokiaľ ide o pobyt s pevným dátumom, zmena termínu nie je možná.
 • Ak dôjde k zrušeniu termínu túry zo strany zákazníka aplikujú sa storno poplatky.

Storno poplatky

Pokiaľ sa dohodnutého termínu zákazník nemôže zúčastniť a jeho preloženie nie je možné, storno poplatky sú podľa nasledovného:

 • 20% ceny, oznámenie zo strany zákazníka min. 1 mesiac pred termínom (80% sumy sa vracia)
 • 50% ceny, oznámenie zo strany zákazníka min. 14 dní pred terminom (50% sumy sa vracia)
 • 100% ceny,  oznámenie zo strany zákazníka menej ako 14 dní (žiadna suma sa nevracia)

Zrušenie túry

 • Pokiaľ dôjde k zrušeniu túry zo strany horského vodcu, vždy sa vracia plná suma alebo sa ponúkne zákazníkovi nový termín, ak to okolnosti dovoľujú.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry na doporučenie horského vodcu kvôli nepriaznivému počasiu pred jej zahájením, vracia sa plná suma.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry zo strany zákazníka počas jej priebehu, nevracia sa žiadna suma.
 • Ak dôjde k zrušeniu túry kvôli nepriaznivému počasiu počas jej priebehu a zákazník bol o tejto eventualite informovaný vopred, nevracia sa žiadna suma.
 • Podmienky môžu byť dohodnuté aj individuálne pokiaľ to daná túra vyžaduje. Ak tak nebolo urobené platia horeuvedené podmienky.

Poistenie

 • Každý horský vodca je poistený voči svojim klientom až do výšky plnenia 10 000 000 Eur
 • Napriek tomu doporučujeme pripoistenie klienta pre každý deň túry z dôvodu vlastného zavinenia poistnej udalosti
 • Poistenie je možné uzavrieť online alebo cez SMS na www.union.sk

Každý zákazník svojím nákupom súhlasí s horeuvedenými obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov.

Zároveň každý zákazník svojím nákupom súhlasí s uverejnením fotografií z predmetnej túry na sociálnych sieťach a webe Mountainia.

Mountainia MGC